SCANIA DRIVER COMPETITIONS

Prin complerarea prezentei declarații de consimțământ declar că am citit Notificarea de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă mai jos și sunt de acord ca societatea Scania România SRL cu sediul social în Șoseaua București nr. 5, comuna Ciorogârla, județ Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrul Comerțului Ilfov, sub nr. J23/588/2004, CUI: RO12480794 (“Scania”), să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în formularul de mai jos:

*Obligatoriu permis de conducere valabil, categorii C + E și atestat valabil

Sunt de acord cu prelucrarea datelor pentru a primi invitații și informații despre evenimentele organizate de Scania și/sau parteneri Vă rugăm bifați canalul prin care doriți sa fiți contactat în scopurile mai jos menționate:

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu privire la unul sau toate scopurile prelucrării, cu efect ulterior, printr-o notificare gratuită către Scania România SRL . Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către privacy@scania.ro sau la sediul Scania, Soseaua București nr. 5, comuna Ciorogârla, județ Ilfov. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului va atrage încetarea prelucrării datelor însă nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor mai fi utilizate în scopurile de mai sus. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor cu caracter personal de către Scania în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: maria.badici@scania.ro

Am înțeles această declarație de consimțământ